Мисија и визија

Визију сагледавамо на чувеној латинској мудрости: Маxima debetur peuro reverenta (Детету се дугује највеће поштовање)

Градићемо савремену школу: флексибилну и стваралачку, ефикасну и радосну, која ће свима, и то без изузетка, омогућити да изразе своје таленте и стваралачке потенцијале.

Усмерићемо напоре да ученик најпре спозна самог себе, да схвата другога и околину у којој живи, оспособљавајући га истовремено за сaмoучење, самовредновање, самопотврђивање и да одмалена учи, ради, штеди и рационално и одмерено се понаша  што ће му омогућити да се успешно сналази  у савременим друштвеним кретањима и великим превирањима у њима. То захтева да и ми, наставници, превазилазимо преживелу образовну технологију и у школу уводимо иновативне циљеве, методе и технике.

Мисију ћемо градити синергијом свих субјеката у окружењу и шире уз подршку експерата. У том смеру ћемо организовати и ангажовати не само ученике, наставнике и родитеље већ покренути и друге грађане у изграђивању когнитивне школске средине у којој је једино могуће преображавати школу.

У нашој школи се учи, машта и воли!