О ШКОЛИ

Данас школа броји 1261 ученика у 54 одељења. Од тога је 201 ученик Ром.

У школи је запослено 130 радника, од тога је 85 наставника.

Директор школе је Нада Здравковић, која је својим начином рада обезбедила поверење колектива и која стоји на челу тимова школе. Помоћник директора је Славица Мирковић, а секретар школе Бранка Маљковић.

Стручни сарадници су педагог, психолог, медијатекар и библиотекар школе.

Настава је стручно заступљена. Изучавају се два страна језика (енглески и немачки). Ученици имају могућност, поред обавезних предмета, да се определе за понуђене изборне предмете сваке школске године.

Настава се изводи у два објекта. У склопу матичне школе су две школске зграде, стара и нова, које функционишу као целина. Школа има 16 учионица, 40 кабинета, библиотеку, медијатеку, мултимедијалну учионица, спортску халу, 7 мокрих чворова, канцеларије, школску кухињу, свечану салу, зборницу, котларницу, клуб за раднике и архиву. Школа има два дворишта са изграђеним теренима за фудбал и кошарку и постављеним рефлекторима.

У делу зграде музичке школе постоји пет учионица у којима наставу похађају ученици нижих разреда у две смене.

У школској библиотеци налазе се, поред школске лектире, научно популарне књиге, књиге савремених дечијих писаца, приручна и стручна литература.

Просторија за продужени боравак деце налази се у згради матичне школе и опремљена је потребним наставним и дидактичким средствима. Ђачка кухиња и трпезарија се налазе поред просторије за продужени боравак.

Постоје три информатичка кабинета. У сваком кабинету је постављено 15 рачунара који су повезани у мрежи на Интернет. Од скоро је опремљен још један информатички кабинет, који је смештен у делу школске библиотеке и намењен је за изборни наставни предмет од играчке до рачунара.

Реализацијом пројекта Школа без насиља школа је поставила видео-надзор и алармни систем што доприноси већој безбедности ученика школе.

Постављен је и нови разгласни систем.

 

У нашој школи се учи, машта и воли!