О ШКОЛИ

У школи је запослено 130 радника, од тога је 85 наставника.

Директор школе је Сања Шијан, а помоћник директора је Јасна Павићевић.

Стручни сарадници су педагог, психолог, медијатекар и библиотекар школе.

Настава је стручно заступљена. Изучавају се два страна језика (енглески и немачки). Ученици имају могућност, поред обавезних предмета, да се определе за понуђене изборне предмете сваке школске године.

Школа има 16 учионица, 40 кабинета, библиотеку, медијатеку, мултимедијалну учионица, спортску халу, 7 мокрих чворова, канцеларије, школску кухињу, свечану салу, зборницу, котларницу, архиву, видео надзор и разгласни систем. Ђачка кухиња и трпезарија се налазе у матичној згради. Школа има два дворишта са изграђеним теренима за фудбал и кошарку и постављеним рефлекторима.

У делу зграде музичке школе налази се продужени боравак за ученике. Опремљен је потребним наставним и дидактичким средствима.

У школској библиотеци налазе се, поред школске лектире, научно популарне књиге, књиге савремених дечијих писаца, приручна и стручна литература.

 

У нашој школи се учи, машта и воли!