Помоћно особље

Клецин Адам Домар школе
Тепавац Зоран Ложач
Шурјан Ленард Ложач
Маљковић Момир Ложач
Његован Драгана Сервирка у школској кухињи
Домић Ружа Спремачица
Шестан Данијела Спремачица
Цветковић Радмила Спремачица
Чандић Исмета Спремачица
Плећаш Славица Спремачица
Медић Олгица Спремачица
Познановић Тања Спремачица
Кнежевић Мирјана Сервирка у школској кухињи
Петровић Тања Спремачица
Кукић Љиљана Спремачица
Лазендић Јелица Спремачица
Медић Десанка Спремачица
Мијалчић Мара Спремачица
Кузмић Милош Спремачица
Растовић Миљена Спремачица
Тркуља Силвана Спремачица
Гуслов Светлана Спремачица
Раленац Данијела Спремачица
Шокац Славица Спремачица
Дошен Душанка Спремачица
Бурсаћ Славица Спремачица
Ђурић Бранка Спремачица
Малбаша Славица Спремачица
Миличевић Саша Спремачица
Бараћ Маријана Спремачица
Мацура Стевана Спремачица
У нашој школи се учи, машта и воли!