Права и обавезе ученика

Придржавати се правила није увек лако. Ипак, без правила живот није могућ ни у породици, ни у школи, ни у друштву. Без поштовања правила не можемо да остварујемо ни своја права. Када се сви трудимо да испуњавамо своје обавезе и дужности то значи да заједнички стварамо услове да користимо своја права, али и да разумемо и поштујемо права других.

ADOBE1  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

У нашој школи се учи, машта и воли!