Продужени боравак

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно образовног рада, који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности.

Рад у продуженом боравку се много разликује од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.

Наша школа организује Продужени боравак за потребе наших ученика. Боравак похађају ученици од 1-4. разреда.

Продужени боравак воде професори разредне наставе:

Први разред: Софија Иванчевић

Други разред: Славица Максимовић

Трећи разред: Сања Тадић

Четврти разред: Александра Ерег

Рад се одвија у две смене, од 08-16 часова .

Дневни распоред активности

Прва смена:

08.00-08.45  -  слободно време

08.45-09.00 – ужина

09.00 – 10.30 – часови учења

10.30- 12.15- слободне активности

12.15 – 12.30 – припрема деце за одлазак на редовну наставу

Друга смена:

11.40- 12.25  -  слободно време

12.25 -12.40 – ужина

12.40 – 14.15 – часови учења

14.15- 16.05- слободне активности

16.05 – 16.15 – одлазак на аутобус

 

Пружамо леп простор прилагођен дечијим потребама. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна а по потреби забавна.

Опремљени смо неопходним техничким и дидактичким средствима, која нам помажу да остваримо своје планиране циљеве.

Шта је то по чему смо специфични и интересантни?

Поред наведеног:

* простор је само наш (користе га само ученици боравка);
*у раду са децом уважавамо различите могућности ученика и имамо увек у виду да се деца развијају различитим темпом и на различите начине;
*откривамо посебне склоности сваког детета, истичемо их, развијамо, а резултате награђујемо (у виду диплома, признања, похвала и слично)
* од ученика тражимо онолико колико могу да пруже;
*радимо домаће задатке;
*вежбамо, проширујемо знања;
*обављамо индивидуалне разговоре са родитељима, дајемо информације о напредовању њиховог детета, обавештавамо какво је њихово дете у игри, како усваја градиво приликом учења, на којим садржајима треба додатно радити, колико је дете спремно да прихвати и пружи помоћ у групи, како реагује на умор, како се носи са проблемима;

Ученици који похађају боравак непосредније и интезивније комуницирају са другом децом, чвршће и смисленије повезују школско учење са животом изван школе.

На који начин организујемо, којим садржајима и активностима испуњавамо наше време?

* време организујемо у 3 сегмента:
слободно време (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, спортске игре, ...)
време за израду домаћих задатака (самосталан рад ученика уз помоћ наставника)
усмерене активности ученика: ликовне, музичке, спортске, говорно - језичке радионице, радионице цртања)

Одмор и забава су прилагођени временским условима. Трудимо се да сваки леп дан прошетамо. Користимо, спољне спортске терене, оближње, библиотеку...

Учествујемо у обележавању свих значајних догађаја у нашој школи (Дан школе, школска слава Свети Сава, 8. мартовска продајна изложба и приредба,).

У нашој школи се учи, машта и воли!