Закони, правилници и календари


КУЋНИ РЕД ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА
СТАНДАРДИ
ФОРМУЛАРИ-ГОДИШЊИ И ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА
ЗАКОНИ

КУЋНИ РЕД

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

АНГАЖОВАЊЕ ВОЛОНТЕРА

ПРАВИЛНИК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Правилник

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА

У нашој школи се учи, машта и воли!