Распоред часова

Распоред важи од 17.10.2016.

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО ОДЕЉЕЊИМА
РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО ПРЕДАВАЧИМА
РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО УЧИОНИЦАМА
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ЗБОРНИЦУ

 

 

 

 

Распоред часова за ову школску годину урадиће задужени наставник Саша Шпановић и то за све ви­до­вe васпитно-образовног рада. За педагошко-психолошку осмиш­ље­ност и укупну структуру распореда часова одговорна је педагошко психолошка служба школе .

На почетку школске године одељењске старешине ће упознати уче­нике и родитеље са тешкоћама у изради распореда и о неким ре­ше­њима која се нису могла избећи. Распоредом часова ће се тра­жи­ти оптимална решења која ће, пре свега, одговарати ученицима школе. Сви распореди часова биће доступни ученицима, ро­ди­те­љи­ма ученика и другим чинио­цима који прате живот и рад школе на сајту школе. За­ме­не за одсутне наставнике одре­ђиваће, по правилу, директор, односно помоћник директора школе. Распоред часова се налази у педагошкој  документацији и на итернет страници школе (www.zarko.edu.rs).

У нашој школи се учи, машта и воли!