Распоред часова

Распоред важи од 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО ОДЕЉЕЊИМА
РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО ПРЕДАВАЧИМА

Распоред часова за ову школску годину урадиће задужени наставник Саша Шпановић и то за све ви­до­вe васпитно-образовног рада. За педагошко-психолошку осмиш­ље­ност и укупну структуру распореда часова одговорна је педагошко психолошка служба школе .

На почетку школске године одељењске старешине ће упознати уче­нике и родитеље са тешкоћама у изради распореда и о неким ре­ше­њима која се нису могла избећи. Распоредом часова ће се тра­жи­ти оптимална решења која ће, пре свега, одговарати ученицима школе. Сви распореди часова биће доступни ученицима, ро­ди­те­љи­ма ученика и другим чинио­цима који прате живот и рад школе на сајту школе. За­ме­не за одсутне наставнике одре­ђиваће, по правилу, директор, односно помоћник директора школе. Распоред часова се налази у педагошкој  документацији и на итернет страници школе (www.zarko.edu.rs).

У нашој школи се учи, машта и воли!