СТАНДАРДИ

ADOBE1 ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА

ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

ADOBE1ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

У нашој школи се учи, машта и воли!