Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи.

Школски одбор именује и разрешава Скупштина града и има девет чла­нова који се именују на четири године. Трећина чланова су пред­став­ни­ци локалне самоуправе, а по трећину чланова су предложили чланови На­став­ничког већа и Савет родитеља школе.

Састав Школског одбора:

У нашој школи се учи, машта и воли!