Читалићи 2018.

Citalici.2018./a> from Читалићи

(НЕ)ЗАБОРАВЉЕНО БЛАГО НАШЕГ КРАЈА

Проучавање народне ношње нашег завичаја

СЛИКОВНИ РЕЧНИК НАШЕГ КРАЈА

 

СА КЊИГОМ У РУЦИ – ЧИТАЛИЋИ 2018.

У циљу промовисања књиге и читања, наша школа се ове школске године укључила у Међушколски образовно-васпитни пројекат „Читалићи 2018.“ Пројекат је усмерен на развијање и неговање вештина Читање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање, али и на неговање љубави према српској културној баштини и неговањe ћириличног писма, затим,  неговање богатства говора и дијалеката и развијање свести о њиховом значају,  развијање радионичарског рада, истраживачког духа и сарадње међу ученицима и наставницима и сл.

Тема „Читалића“ за ову школску годину је Две стотине година Српског ријечника Вука Стефановића Караџића (1818-2018). Планирамо да овај јубилеј обележимо низом (следећих) активности:  истраживање старих предмета и обачаја нашег краја, речи – архаизама, казивање прича, народних обичаја и народних умотворина, посета Завичајном музеју у Пригревици, посета Народној библиотеци „Миодраг Борисављевић“ и сл. У априлу је Школска завршница, када ћемо продукте пројеката представити под називом (Не)заборављено благо мога краја.

У склопу активности за новембар, обележавањем Вукове недеље, урадили смо низ калиграфских радионица у којима је учествовало око 250 ученика и 12 наставника. Од радова насталих на овим радионицама направили смо изложбе у приземљу школске зграде, код кабинета ликовне културе и  на првом и другом спрату школе.

Школски координатор, Снежана Панковић

У нашој школи се учи, машта и воли!