Школско такмичење читалаштва
У уторак је одржано школско такмичење читалаштва у нашој школи. Учествовало је око 200 ученика.

Циљеви овог такмичења су:

  развијање и неговање вештина читања и разумевање прочитаног и писмено изражавање;
  развијање и неговање љубави према књизи и читалаштву;
  стицање и развијање фунцкционалних знања и вештина – критичко читање и креативно мишљење;
  стицање и развијање медијске писмености;

У нашој школи се учи, машта и воли!